Gå vidare till innehåll

BASERAD I SINGAPORE, SÄKER VÄRLDSOM

Varukorg

Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY

AVSNITT 1: VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Detta dataskyddsmeddelande (”Meddelande”) anger grunden på vilken KOBE Footwear (”vi”, ”oss” eller ”vår”) kan samla in, använda, avslöja eller på annat sätt behandla våra kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (”PDPA”). Detta meddelande gäller personuppgifter i vår ägo eller under vår kontroll, inklusive personuppgifter i ägo av organisationer som vi har anlitat för att samla in, använda, avslöja eller behandla personuppgifter för våra ändamål.

När du köper något från vår butik, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in ​​den personliga information du ger oss såsom ditt namn, adress och e-postadress.

När du surfar i vår butik får vi även automatiskt din dators internetprotokolladress (IP) för att förse oss med information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och operativsystem.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med din tillåtelse kan vi skicka e-postmeddelanden till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

AVSNITT 2: SAMTYCKE

Hur får du mitt samtycke?

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, gör en beställning, ordnar en leverans eller returnerar ett köp, antyder vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast av den specifika anledningen.

Om vi ​​ber om din personliga information av en sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig en möjlighet att säga nej.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

Om du ändrar dig efter att du anmält dig, kan du när som helst återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig, för fortsatt insamling, användning eller avslöjande av din information, genom att kontakta oss via e -postsupport: support@kobefootwear .com

AVSNITT 3: UPPLYSNING

Vi kan komma att avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

AVSNITT 4: RIKTIGHETEN I PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att göra en rimlig ansträngning för att säkerställa att personuppgifter som samlas in av oss eller för vår räkning är korrekta och fullständiga.

AVSNITT 5: SÄKERHET OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

AVSNITT 6: LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlades in, eller som krävs eller tillåts enligt gällande lagar. Vi kommer att upphöra att behålla dina personuppgifter eller ta bort de sätt som uppgifterna kan vara
associerad med dig, så snart det är rimligt att anta att sådan lagring inte längre tjänar det syfte för vilket personuppgifterna samlades in och inte längre är nödvändiga för juridiska eller affärsmässiga ändamål.

AVSNITT 7: ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR SINGAPORE.

Vi kommer att säkerställa att alla överföringar av personuppgifter till ett territorium utanför Singapore kommer att ske i enlighet med PDPA för att säkerställa en skyddsstandard för personuppgifter som överförs på detta sätt som är jämförbar med skyddet enligt PDPA.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra globala kontor, där det är nödvändigt (i) för att uppfylla syftet för vilket du har lämnat informationen; eller (ii) för att göra det möjligt för dig att få information vid ett senare tillfälle som kan vara av relevans och intresse för dig baserat på arten och syftet med dina frivilliga förfrågningar. Vi kan också överföra all data i vår ägo till en efterträdare i intresse för vår verksamhet eller våra tillgångar.

AVSNITT 8: SHOPIFY

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med en e-handelsplattform online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Din data lagras genom Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:

Om du väljer en direktbetalningsgateway för att slutföra ditt köp, lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. Den är krypterad genom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Din köptransaktionsdata lagras endast så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. När det är klart raderas din köptransaktionsinformation.

Alla direktbetalningsgateways följer de standarder som ställts upp av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

För mer insikt kanske du också vill läsa Shopifys användarvillkor.

AVSNITT 9: TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartstjänsteleverantörer, såsom betalningsgateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har dock sina egna sekretesspolicyer med avseende på den information vi är skyldiga att tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som är belägna i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar tjänster från en tredje parts tjänsteleverantör, kan din information bli föremål för lagarna i den eller de jurisdiktioner där tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns.

Som ett exempel, om du befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA, kan din personliga information som används för att slutföra transaktionen vara föremål för avslöjande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, styrs du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplatss användarvillkor.

Länkar

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår sida. Vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspraxis och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicy.

AVSNITT 10: SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, kommer åt, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du ger oss din kreditkortsinformation krypteras informationen med Secure Socket Layer Technology (SSL) och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.

AVSNITT 11: COOKIES

Här är en lista över cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort cookies eller inte.

_session_id, unik token, sessional, Tillåter Shopify att lagra information om din session (hänvisare, målsida, etc).

_shopify_visit, ingen data lagrad, Beständig i 30 minuter från senaste besök, Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök

_shopify_uniq, ingen data lagrad, går ut vid midnatt (i förhållande till besökaren) nästa dag, Räknar antalet besök i en butik av en enskild kund.

kundvagn, unik token, beständig i 2 veckor, Lagrar information om innehållet i din varukorg.

_secure_session_id, unik token, sessionsbunden

storefront_digest, unik token, obestämd Om butiken har ett lösenord används detta för att avgöra om den aktuella besökaren har tillgång.

AVSNITT 12: SAMTYCKETS ÅLDER

Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

AVSNITT 13: ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så vänligen granska den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar Det.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information komma att överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: komma åt, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta vår Privacy Compliance Officer via e- postsupport: support@kobefootwear.com .